ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ