เจ้า'ชาย'ย นอน'น้อย'ย

เจ้า'ชาย'ย นอน'น้อย'ย

ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ